Česká asociace povinnýchVýznam asociace

Proč vznikla? Hlavním důvodem je to, že se až doposud s problematikou exekucí směrem k médiím a k moci zákonodárné vyjadřovali pouze strany hájící zájmy vymáhajících. Oproti tomu stanovisko povinných vycházející z reálné, kruté praxe, nebylo v podstatě od koho získat. Po zkušenostech víme, že každý novinář nebo poslanec, který se chce ponejprve seznámit s problematikou exekucí, tak zákonitě osloví nejdříve Exekutorskou komoru (EK), neziskovou organizaci Člověk v tísni, Českou asociaci věřitelů (ČAV), Asociaci inkasních agentur (AIA), Asociaci insolvenčních správců (ASIS) a ještě různé jiné poradny. Pokud přece jen někdo stál o stanovisko ze strany povinných, tak měl jen jedinou možnost, požádat o názor některého povinného, který byl ochoten s médii komunikovat. Názor toho kterého povinného, bylo pouze jeho individuální stanovisko, vycházející z jeho vlastní, mnohdy jediné, zkušenosti s exekucí.

Česká asociace povinných reprezentuje široké spektrum přirozené různorodosti rozličných názorů a postojů z řad povinných. Naše asociace pracuje ve skupinách zaměřených na jednotlivá konkrétní témata a problémy. Veřejnosti, novinářům a zákonodárcům tak můžeme nyní jako jediní nabídnout ucelený soubor vznikajících problémů, zkušeností a faktických názorů z pohledu povinných. Jsme jedinou asociací, kde si naše vlastní zájmy povinných, hájí sami poškození povinní. Právě proto mezi námi nehledejte lidi s titulem, těch je zde poskromnu, jako šafránu. Tato skutečnost se sice může zdát jako jistý handicap, avšak není na místě námi jakkoliv opovrhovat.

Chce-li tedy někdo podat objektivní vyváženou zprávu o exekucích v Česku, nelze obcházet a nerespektovat názor kterékoliv ze zúčastněných stran, tedy ani názory povinných.