Česká asociace povinnýchPro média

Tisková zpráva 11.11.2016

V Ý Z V A "Nenechávejte nás zabíjet!"
Vážený pane Prezidente České republiky, vážená Vládo České republiky, vážení nositelé a vykonavatelé legislativní, soudní a exekutivní moci.
Česká asociace povinných (ČAP) vás všechny, v návaznosti na včerejší opětovné napadení exekutora povinným vyzívá, abyste vyslyšeli naši výzvu a z pozice svých funkcí a pravomocí pomohli zastavit vzrůstající četnost a intenzitu napadání exekutorů povinnými při výkonu mobiliárních exekucí. Žádáme Vás, aby exekutorům a jejich vykonavatelům, byla bezodkladně uložena povinnost při výkonu mobiliární exekuce vstupovat do obydlí zásadně za přítomnosti psychologa, aby se běžná exekuce nezměnila v krvavou řež. Bude-li situace vyžadovat přítomnost policie, tak zásadně vždy v součinnosti s přítomným vyjednávačem krizových situací. Jedině tímto účinným opatřením lze zamezit fyzické újmě na zdraví a na životech jak exekutorů, tak i povinných. Nebudou tak zbytečně a nesmyslně trestáni odnětím svobody jinak bezúhonní lidé, za trestný čin spáchaný v psychickém šoku, a tudíž převážně ve stavu momentální nepříčetnosti.
Na exekuci je třeba pohlížet jako na každou jinou lidskou tragédii. Každý z nás v prvním nárazu tragické zprávy reaguje jinak, někteří pláčou, jiní nemluví, nebo naopak nadávají, v krajním případě spáchají sebevraždu, nebo mohou být i natolik agresivní, že sáhnou po zbrani. Kdo ví, jak by se v jejich situaci zachoval každý z nás? Česká asociace povinných vychází především ze zkušeností a poznatků osob v ní sdružených. Již dlouhodobě upozorňujeme na kumulaci bezmoci a beznaděje mezi povinnými, která eskaluje k jejich radikalizaci. Veškeré toto napětí mnohdy ještě umocňuje arogantní chování některých exekutorů a jejich vykonavatelů, kteří pod zákonnou ochranou statusu veřejného činitele zneužívají situace, a úmyslně se snaží celou situaci rozjitřit a vyhrotit, aby povinného v návalu vzteku a bezmoci zbavili smyslů. Takto se snaží povinnému co nejvíce vědomě ublížit za to, že není schopen plnit své závazky. Tím byť neúmyslně podněcují povinné k páchání násilné trestné činnosti, za kterou padají nemilosrdné několikaleté tresty. Povinný i přesto že je pachatelem, se tak v podstatě stává obětí své vlastní obrany.
Právě proto ČAP požaduje, aby každý exekutorský vykonavatel absolvoval psychologické vyšetření, jež stanový jeho způsobilost k výkonu této funkce. Již dávno se exekuční řízení, v některých případech, vymklo pouze výkonu rozhodnutí, ale stalo se psychickým nátlakem na povinného. Bohužel jak nám nynější praxe ukazuje, tak jde stále častěji o lidské životy. Naše Asociace povinných podrobně monitoruje jak je narušena psychika lidí, kteří se nacházejí dlouhodobě ve složité sociální situaci. Dnes už si nelze klást otázku, zda bude některý z exekutorů zastřelen, či jinak zabit? Ale kdy k tomu dojde!
Obracíme se nyní na Vás, jenž máte pravomoc tento neutěšený stav změnit, abyste vyvinuli maximální úsilí k prosazení této změny ve prospěch lidských životů. Doufáme, že se mezi Vámi najde dostatek rozumných zákonodárců, kteří dokáží tento vražedný nástroj při výkonu práva zastavit. Ještě stále žijeme v naději, že valná většina z Vás neparticipuje na výnosu z exekucí a nejsou zapojeni do nemravného exekučního byznysu.
Zároveň Vás každého jednoho žádáme o zaslání vašeho názoru, zda naši výzvu vyslyšíte, podpoříte a případně navrhnete k projednání v Parlamentu, protože již zítra může být nesmyslně zabitý další nevinný člověk.
Česká asociace povinných z.s. v Blatničce 8 listopadu 2016

Rekapitulace:7. 11. 2016 Zlín 
Muž napadl ve Zlíně exekutora a zranil ho.20. 7. 2016 Ostrava 
Muž postřelil v Ostravě exekutora a ženu samopalem. Policisté ho zastřelili.12. 1. 2016 Napajedla 
Muž střílel v Napajedlech na exekutory: Dostal 12 let!15. 9. 2013 Havířov 
Dům v Havířově vyhodil do vzduchu úmyslně bývalý nájemník „Jako nejpravděpodobnější motiv činu se jeví tíživá životní situace." Jen náhodou bez ztráty na lidských životech.17. 2. 2013 Frenštát pod Radhoštěm 
Strůjce tragédie z Frenštátu nebyl psychopat, výbuch má šest obětí. Jako nejpravděpodobnější motiv činu se jeví tíživá životní situace.29. 8. 2009 Blatnička 
Exekutor se vrhnul na 52 letou ženu zezadu a zlomil jí dvě žebra. Za tento zločin nebyl nikdy potrestán. Paradoxně byl odsouzen její syn za vyhrožování na 2 léta podmíněně.

Tisková zpráva 25.9.2016

V exekučním rybníce začíná prudce klesat hladina
Vážený pane Prezidente České republiky, vážená Vládo České republiky, vážení nositelé a vykonavatelé legislativní, soudní a exekutivní moci.
Ve čtvrtek 22. září 2016 proběhl v jednom z konferenčních sálů poslanecké sněmovny seminář k teritorialitě exekutorů, pořádaný poslancem Karelem Fiedlerem a místopředsedou Senátu Zdeněkem Škromachem. Na semináři vystoupil místopředseda senátu ČR Zdeněk Škromach, soudní exekutor Petr Kučera, ředitel české Transparency International David Ondráčka. Dále pak za Českou asociaci věřitelů (ČAV) Mgr. Tomáš Staněk a za Českou asociaci povinných (ČAP) viceprezidentka Denisa Rohanová, která mimo jiné řekla. „Dnes byl den exekucí s velkým D. Nejen, že Vláda Slovenské republiky schválila návrh na zavedení teritoriality exekutorů, ale zároveň byla uvalena exekuce na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR“.
Od zástupců Ministerstva spravedlnosti mohli účastníci semináře slyšet vskutku zajímavé stanovisko k problematice teritoriality a to, že Analýza zpracovaná pány Plačkem a Smrčkou, o které sami autoři a i ministr spravedlnosti, řekli, že k jejímu vypracování neměli potřebná data, je hlavním důvodem proč tuto změnu zákona nezavádět! Naopak nám byl představen návrh ministerstva spočívající ve slučování exekucí k prvnímu exekutorovi, který proti povinnému exekuci vede. Takže povinný těš se! Jsi-li z Aše a budeš mít jednoho exekutora a to například v Hodoníně! Dalším důvodem je prý to, že exekutor bude mít jisté zakázky, a tím klesne vymahatelnost práva. Nikdo z takto argumentujících, a to ani Asociace věřitelů, zřejmě nezaznamenal, že exekutor žije z vymožených peněz! „Tak nám asi pojdou hlady“. Upozornila přítomné Rohanová (ČAP).
Jak Karel Fiedler tak Zdeněk Škromach souhlasně prohlásili, že Senátní návrh zákona o teritorialitě soudních exekutorů nejenže pochází z pera vládních senátorů, ale zároveň mimo souhlasného stanoviska Vlády, je i zakotven v Koaliční smlouvě. Na vysoké riziko korupčního potenciálu současného systému upozornila řada vystupujících včetně Amnesty International. Jak zhodnotila výsledek jednání semináře Denisa Rohanová? „Česká asociace povinných, za kterou jsem měla tu čest vystoupit, se společně s částí přítomných exekutorů paradoxně shodla na potřebě implementace této novely do našeho právního řádu! Teď budeme všichni napjatě očekávat, zda poslanci propustí tento návrh do prvního čtení, aby mohlo dojít k řádné diskusi nad jeho zavedením“.
Předseda DNPD Jan Brezáni vyslovil stanovisko, „Z celého semináře vyplynulo několik poznatků. Ministerstvo přichází co půl roku s jiným názorem i jiným návrhem, které zatím nikdy nerealizovali, mezi exekutory je velký názorový rozdíl na věc, kdy většina chce systém změnit, jsme jediná země unie, kde místní příslušnost není zavedena. Dále je zřejmé, že zájmové skupiny nejenže vyslovují svůj názor v odborných debatách, ale viditelně mají silné slovo, kdy své názory prosazují tak agresivně, že padá čelist i tak otrlému člověku, jako jsem já. Taky jsme si potvrdili neskutečnou zhovadilost některých exekutorů, kteří ač vedou řízení ze zákona nestranně a nezávisle, přesto se nestydí přirovnat skupinu dlužníků ke skupině vrahů, to doslova. Viz výrok exekutora Suchánka. Pro mě osobně seminář znamenal potvrzení mých názorů, že exekuce jdou skrze slušné exekutory úředníky vykonávat poctivě ku prospěchu všech a hlavně za účelem, pro který byly zavedeny, tedy primárně pro uspokojení věřitele a zároveň se pro mě bohužel potvrdila i odvrácená strana mince, kdy ta skupinka několika z nich jde tvrdě po jakémkoliv majetku kohokoliv, a to bez ohledu na oprávněnost pohledávky a pouze a jen pro vlastní prospěch. Věřitel je až druhořadý“.
Denisa Rohanová(ČAP) / Jan Brezáni (DNPD)

Denisa Rohanová

Konferenční sál poslanecké sněmovny - seminář k teritorialitě exekutorůKonferenční sál poslanecké sněmovny - seminář k teritorialitě exekutorů


Oficiální tiskové prohlášení ČAP - Tisková zpráva 30.8.2016

Z jednání vyplynula vzácná shoda
Dne 26.8.2016 se zástupci České asociace povinných sešli s Veřejnou ochránkyní práv paní Annou Šabatovou, a následně s místopředsedou Senátu ČR panem Zdeňkem Škromachem. Z jednání vyplynula vzácná shoda při řešení problematiky exekučního prostředí v České republice. Jako naprosto prvořadá je z obou jednání patrná snaha o řešení problematiky zavedením teritoriality soudních exekutorů, která by měla posílit dohled nad výkonem činnosti exekuční profese, a to nejen ze strany Exekutorské komory a Ministerstva spravedlnosti, ale hlavně příslušnými Okresními soudy.
S paní Šabatovou jsme se dotkli tématu tzv. chráněných účtů pro povinné, aby nedocházelo k dnes běžné situaci, kdy po stržení části mzdy povinnému, je zablokováno nezabavitelné minimum i na jeho účtu. Nejde však pouze o nezabavitelné minimum, ale v mnoha případech i o výživné na nezletilé dítě a sociální dávky včetně důchodů. Část diskuse se také odvíjela okolo zmírnění podmínek pro vstup do insolvence.
Místopředseda senátu pan Zdeněk Škromach na jednání vyslovil svou podporu naší asociaci, která jako jediná sdružuje povinné postižené nesprávným postupem některých exekutorů. Z jeho slov zazněla velmi zajímavá myšlenka zvýšení nezabavitelné částky, na které budeme velmi rádi spolupracovat.
Viceprezident ČAP Denisa Rohanová

Prezident ČAP Václav Hučík, viceprezident ČAP, předseda DNPD Ján Brezáni, viceprezident ČAP Denisa Rohanová, místopředseda Senátu PČR Ing. Zdněk Škromach.Prezident ČAP Václav Hučík, viceprezident ČAP, předseda DNPD Ján Brezáni, viceprezident ČAP Denisa Rohanová, místopředseda Senátu PČR Ing. Zdněk Škromach.

Tisková zpráva 1.8.2016

Oficiální tiskové prohlášení České asociace povinných.
ČAP sdružuje spolky, občanská sdružení, aktivisty jednotlivce i samotné dlužníky ve společném boji za lidský přístup státních orgánů k výkonu exekucí a za právní prostředí tohoto výkonu práva odpovídajícímu geopolitickému umístění ČR. Dne 30.7.2016 se na svém výjezdním zasedání v Jihlavě usneslo nejužší vedení ČAP na nejbližším programu, kterým se bude snažit pomoci zlidštit exekuční prostředí v ČR. Zasedání se zúčastnil prezident asociace Václav Hučík, viceprezidenti Denisa Rohanová a Ján Brezáni, poslanec parlamentu ČR Marek Černoch a hosté z řad dlužníků, a organizací zabývajících se touto problematikou.
Zúčastnění aktéři se shodli na skutečnosti, že výkon exekucí v ČR již dávno nesplňuje jeho původní účel, tedy uspokojování nároků věřitelů. Namísto toho se z vymáhání pohledávek stal byznys s chudobou, kdy jednak špatným právním prostředím, jednak způsoby vymáhání některými exekutory, se z této činnosti stává nemorální, bezohledná činnost, ničící doživotně rodiny dlužníků bez valného výsledku ve formě uspokojeného věřitele. Nezřídka chování exekutorů a jejich zaměstnanců vede k extrémním situacím, kdy si na vlastní život sáhne nejeden dlužník. Dlužníci končí na ulici, v léčebnách, popřípadě se ve vypjatých situacích uchylují k násilí na samotných zaměstnancích exekutorských úřadů. Způsobem, kterým někteří exekutoři pohledávky vymáhají, dochází k rozpadům rodin, ztrátám zaměstnání, sociálnímu vyloučení a v neposlední řadě k páchání trestných činů dlužníky. O oslabování ekonomiky celé společnosti, kdy dlužníci míří do šedé ekonomiky, ani raději nehovoříme.
Exekuce provází nespočet nevyváženě postavených paragrafů, kdy jsou práva přiznávána pouze věřitelům . Je porušována Listina základních práv a svobod i samotná Ústava ČR. Exekutoři mají uzavřeny nemorální rámcové smlouvy s velkozadavateli pohledávek, které musí následně dodržet a tak znovu a znovu zahajují marné exekuce proti nemajetným dlužníkům, kterým se hromadí exekuce, aniž by byli schopni je zaplatit, protože úroky se nezastropovávají, stejně tak nevymožené exekuce se nikdy nepromlčují, pokud je soud výjimečně nezastaví.
Asociace ČAP je si vědoma, že nejde změnit celý tento systém najednou, nicméně některé kroky jsou naprosto nezbytné a pro začátek bude vyvíjena snaha a aktivita směřující k následným prvním nutným změnám:

  • uzákonit povinnost exekutora sjednat s dlužníkem oboustranně závazný splátkový kalendář v takové podobě, která odpovídá možnostem dlužníka.
  • umožnit exekutorovi rozhodnout o způsobu vedení exekuce, i o zastavení exekuce pro nemajetnost, v případě zjištění takového stavu, a to bez ohledu na nesouhlas věřitele, čímž se zabrání zbytečným nákladům všech zúčastněných.
  • zajistit zákonem fungování dlužníka po zahájení exekuce. Stát musí zajistit zákonem nedotknutelnost nezabavitelných položek na účtu dlužníka, které se doposud, připsáním na účet stávají opět postižitelnými. Dlužník musí mít jistotu placení nájmu a základních potřeb své rodiny.
  • po odborné diskuzi vyhlásit dluhovou amnestii na určité typy dluhů např. exekuce pro druhotnou platební neschopnost, exekuce nařízené rozhodci, či jinak vadným způsobem, marné exekuce u vícečetných dlužníků, exekuce nařízené na promlčené, či neoprávněné pohledávky.
  • přehodnotit výši jistiny pro možnost zabavení nemovitosti, ve které dlužník žije, pokud dluh vznikl jinak než právě s pořízením této nemovitosti.
  • prosadit místní příslušnost působení exekutorů a následnou kontrolu jednotlivými exekučními soudy. Je nutno i vyjasnit postavení exekutora ve společnosti, tedy specifikovat, zda jde o podnikatele, či vykonavatele státní moci, a z toho plynoucí důsledky.
  • v neposlední řadě je nutno začít připravovat změny zákonů vedoucí k nahrazení současných soukromých exekutorů, státními exekutory, tak aby nedocházelo k excesům jako doposud, a jasně stanovit status takového úředníka.
  • K těmto základním krokům se chystá Česká asociace povinných přidávat další, vedoucí postupně k uspokojivému výkonu tohoto práva.

Za Českou asociaci povinných:

prezident ČAP Václav Hučík, viceprezident ČAP Denisa Rohanová, viceprezident ČAP, předseda DNPD Ján Brezániprezident ČAP Václav Hučík, viceprezident ČAP Denisa Rohanová, viceprezident ČAP, předseda DNPD Ján Brezáni

Tisková zpráva 1.7.2016

Česká asociace povinných zavelela k útoku proti zadlužování chudých.
Česká asociace povinných (ČAP) zahájila od 1. 7. 2016 svou činnost. Bude se zasazovat o narovnání práv povinných především rovnosti stran před zákonem, práva na spravedlivý proces a jiných práv, které poškozují povinné. Chtějí tak včasně poukazovat a reagovat na snahy nepřiměřeného omezování práv povinných. Konzultovat návrhy dílčích změn exekučního řádu a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v této oblasti. Zároveň usilovat o takovou systémovou změnu, kde bude jasně definované, zda se jedná o státní úřad anebo o podnikatelský subjekt. Tím bude nezpochybnitelně dáno postavení exekutora ve společnosti, zda se jedná o orgán veřejné moci požívající ochrany úřední osoby, anebo o běžného majitele firmy. Dále napomáhat vybudování takového systému vymáhání pohledávek, aby došlo k vytvoření rovnováhy právní ochrany, mezi věřitelem a povinným.
Jedním z hlavních vytýčených úkolů je maximální spolupráce s medii formou publikací, konzultací, besed, seminářů a tiskových konferencí. Nejbližší semináře se konají 30. 7. v Jihlavě a 22. 9. V Praze. Od teď už se mohou novináři, ale především poškození povinní obracet o informace na www. asociacepovinnych.cz, kde najdou útočiště mnohdy z již bezvýchodné životní situace.
Co bylo impulsem k založení ČAP? Asociace byla založena jako protiváha Exekutorské komory a České asociace věřitelů. Hlavním důvodem bylo to, že se až doposud s problematikou exekucí směrem k médiím a k moci zákonodárné vyjadřovali pouze strany hájící zájmy vymáhajících. Oproti tomu stanovisko povinných vycházející z reálné, kruté praxe, nebylo v podstatě od koho získat. Po zkušenostech víme, že každý novinář nebo poslanec, který se chce ponejprve seznámit s problematikou exekucí, tak zákonitě osloví nejdříve Exekutorskou komoru (EK), neziskovou organizaci Člověk v tísni, Českou asociaci věřitelů (ČAV), Asociaci inkasních agentur (AIA), Asociaci insolvenčních správců (ASIS) a ještě různé jiné poradny. Pokud přece jen někdo stál o stanovisko ze strany povinných, tak měl jen jedinou možnost, požádat o názor některého povinného, který byl ochoten s médii komunikovat. Názor toho kterého povinného, bylo pouze jeho individuální stanovisko, vycházející z jeho vlastní, mnohdy jediné, zkušenosti s exekucí.
ČAP reprezentuje široké spektrum přirozené různorodosti rozličných názorů a postojů z řad povinných. Veřejnosti, novinářům a zákonodárcům tak nyní mohou jako jediní nabídnout ucelený soubor stávajících i vznikajících problémů, zkušeností a faktických názorů z pohledu povinných. ČAP je jedinou asociací, kde si vlastní zájmy povinných, hájí sami poškození povinní. Chce-li tedy někdo podat objektivní a vyváženou zprávu o exekucích v Česku, nelze obcházet a nerespektovat názor kterékoliv ze zúčastněných stran, tedy ani názory povinných zastoupených ČAP. Poukazuje na nerovnost přístupu do médií prezident asociace Václav Hučík.